تمرین افزایش تمرکز

🤔تمرکز داشتن در حین مطالعه

🧠 تمام چیزهایی که ممکن است تمرکز شما را بهم بریزند از خود دور کنید. تلفن همراه را از دسترس خارج کنید، تلویزیون را خاموش کرده و درب اتاق خود را ببندید.

🧠 میز مطالعه خود را تمیز کنید( نگذارید روی میزتان شلوغ بنظر برسد، این کار به ظاهر ساده نقش بسزایی در تقویت تمرکزتان دارد.)

🧠 بیش از یک ساعت به هر جلسه مطالعه اختصاص ندهید( آهسته و پیوسته)

🧠 سعی کنید متوجه شوید که در کدام ساعات شبانه روز بازده مطالعه کردن شما بیشتر است.

🧠برای هر ساعت مطالعه خود، اهدافی را تعیین کنید و این اهداف را حتما در همان ساعت تیک بزنید.( واقع بینانه هدف گذاری کنید تا ناامید نشوید)

🧠دلایل رسیدن به این اهداف را برای خودتان ترسیم کنید. این کار به شما انگیزه و انرژی مضاعفی میدهد.

🆔 http://B2n.ir/aminsch

;