برگزاری بازارچه کارآفرینی و نمایشگاه دست سازه های هنرجویان هنرستان امین به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن لغایت شنبه ۲۱ بهمن

برگزاری بازارچه کارآفرینی و نمایشگاه دست سازه های هنرجویان هنرستان امین به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن لغایت شنبه ۲۱ بهمن

;