طلاعیه ثبت‌نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش ظرفیت خالی مانده در رشته‌های تحصیلی دوره‌های‌ كاردانی فنی و كاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته»

#کاردانی

✳️اطلاعیه ثبت‌نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش ظرفیت خالی مانده در رشته‌های تحصیلی دوره‌های‌ كاردانی فنی و كاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی كاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۲

💢 جزئیات خبر: https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/4936/news/view/14591/11095/Staging

 

#کاردانی

✳️ثبت‌نام مرحله تكمیل ظرفیت پذیرش دوره كاردانی فنی و دوره كاردانی حرفه‌ای نظام آموزش علمی كاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۲

💢لینک: https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/4936/news/view/14591/11096/Staging

🆔 http://B2n.ir/aminsch

;