برترین های امتحانات دی ماه 1402 هنرستان امین

برترین های امتحانات دی ماه 1402هنرستان امین:

✨ اسامی هنرجویان ساعی و پرتلاش پایه دهم✨

✨ اسامی هنرجویان ساعی و پرتلاش پایه یازدهم✨

;