بازدید مدیریت هنرستان از کارگاه رشته فتوگرافیک پایه دوازدهم

بازدید مدیریت هنرستان از کارگاه رشته فتوگرافیک پایه دوازدهم دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۷

#هنرستان امین

🆔http://B2n.ir/aminsch

;