چرا باید رای بدهیم؟

💠💠چرا باید رای بدهیم؟ #هر برگه رای اهمیت دارد...

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

#مدرسه_قوی #ایران_قوی #انتخابات_شکوهمند #رای_اولی_ها

╔═📚📒💡═════╗ ╚═════📖🔖🕯═╝

🆔http://B2n.ir/aminsch

🌐http://aminsch.ir

✾࿐༅🍃🌺🌺🌺🍃 ༅࿐✾ ─#

;