وبینار کشوری توجیهی پنجمین دوره مسابقات کشوری گیاهان دارویی و طب سنتی پژوهش سراهای دانش آموزی

💢 وبینار کشوری توجیهی پنجمین دوره مسابقات کشوری گیاهان دارویی و طب سنتی پژوهش سراهای دانش آموزی

💢 ویژه دانش آموزان علاقمند

💠روز دوشنبه ۷ اسفندازساعت۱۸تا۱۹

🌐مکان برگزاری: http://185.53.143.153/gia

;