برگزاری جشنواره هفت سین

جشنواره هفت سین در هنرستان امین با اهداف زیر روز یکشنبه 1402/12/20 در هنرستان برگزار گردید:

  • به نمایش درآوردن خلاقیت شرکت کنندگان در بهره گیری خاص از ابزار سنتی یا مدرن
  • بازآفرینی سنت با بهره گیری از ابزار نوین و امروزی در چیدمان سفره هفت سین
  • بستر سازی مناسب جهت ایجاد فضای شاد و روح بخشی به کارهای گروهی همراه با رقابت سالم
  • بکارگیری ایده های نو در فرم بخشی به سفره هفت سین
;