منحنی فراموشی

منحنی فراموشی:

چیزی که ما از این منحنی می تونیم یاد بگیریم اینه که همه ی اطلاعاتی که ما سر کلاس درس یا در منزل یاد می گیریم در بازه های زمانی مختلف و به مقادیر مختلف از ذهنمون خارج میشه! البته این فراموشی اطلاعات غیر ارادیه و ما نمی تونیم متوجهش بشیم!

اما می تونیم با مرور های مناسب در بازه های زمانی خوب، جلوی خروج اطلاعات از ذهنمون رو بگیریم.

;