ویژه برنامه پیشواز بهار

📢توجه 📢📢توجه 📢📢📢توجه

🔴 قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی با همکاری قطب ادبیات استان البرز برگزار می کند:

✅ ویژه برنامه پیشواز بهار

❇️زمان :دوشنبه  مورخ  1402/12/28   

🕓ساعت 16

✔️به صورت پخش زنده برای دانش آموزان سراسر کشور

در کانال پژوهش سراهای دانش آموزی کشور، کانال قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی و کانال قطب ادبیات و علوم انسانی استان البرز در برنامه شاد @pajouheshsara https://shad.ir/ensani_src @adabpkosark2

#همایش

#ویژه_برنامه_پیشواز_بهار

#مناسبتی

#قطب_کشوری_ادبیات  

            ╭━━━━⊰📚⊱━━━━╮                

      کانال رسمی   قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی                     @ensani_src        

         ╰═══❁💠❁═══╯              ╭━━━━⊰🇮🇷⊱━━━━╮            

          کانال رسمی   پژوهش سراهای دانش آموزی کشور                   @pajouheshsara          

        ╰═══❁💠❁═══

;