⛔️⛔️مهم، فوری و حائز اهمیت⛔️⛔️(بخشنامه ایجاد سابقه تحصیلی)

📣📣📣❗️❗️❗️❗️❗️📣📣

⛔️⛔️مهم، فوری و حائز اهمیت⛔️⛔️

❇️طبق بخشنامه هنرجویان دهم و یازدهم و دوازدهم هنرستان‌ها نیز می‌توانند در امتحانات نهایی خردادماه هنر شرکت کنند و سابقه تحصیلی ایجاد کنند و نمرات کسب شده هنرجویانی که رشته های مرتبط با  هنر تحصیل می کنند در کارنامه نیز ثبت می‌شود.

* لازم به ذکر است نمرات ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره صرفا به عنوان سابقه تحصیلی اعتبار خواهد داشت و در کارنامه تحصیلی متقاضی منظور نمی شود.*

لینک دریافت بخشنامه

 

 

;