برگزاری نخستین جشنواره استانی تولید برنامه تلویزیونی با موضوع اساطیر و فرهنگ کهن ایرانی(ویژه هنرآموزان و هنرجویان):

برگزاری نخستین جشنواره استانی تولید برنامه تلویزیونی با موضوع اساطیر و فرهنگ کهن ایرانی(ویژه هنرآموزان و هنرجویان):

نخستین جشنواره استانی تولید برنامه تلویزیونی و انیمیشن با موضوع اساطیر و فرهنگ کهن ایرانی( شاهنامه فردوسی، منطق الطیر عطار و دیگر آثار بزرگان ادب ایرانی همچون نظامی، مولوی، سعدی، عبیدزاکانی و ...) در راستای حفظ و اشاعه سنت ها وفرهنگ های کهن ایرانی و باهدف تولید آثار ارزشمندو خلاقانه هنری در قالب ساخت و تولید عروسک و انیمیشن، متناسب با فرهنگ ملی و اساطیر کهن ایرانی، ایجاد انگیزه در هنرجویان و هنرآموزان، شناخت و هدایت هنرآموزان مستعد و هنرمند و پرورش استعداد های هنرجویان برگزار می گردد.

لطفا جهت دریافت شیوه نامه بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید:

دریافت شیوه نامه نخستین جشنواره استانی تولید برنامه تلویزیونی با موضوع اساطیر و فرهنگ کهن ایرانی

;