وفات حضرت معصومه (س) تسلیت باد.

وفات حضرت معصومه (س) تسلیت باد.

;