سالروز شهادت امیر سرافراز ارتش جمهوری اسلامی و سرباز صادق و فداکار دین و قرآن شهید علی صیاد شیرازی گرامی باد.

🇮🇷سالروز شهادت امیر سرافراز ارتش جمهوری اسلامی و سرباز صادق و فداکار دین و قرآن شهید علی صیاد شیرازی گرامی باد.🇮🇷

;