ثبت مشخصات دانش آموزان جهت شرکت در کلاس های مجازی

لطفا با توجه به پایه ورشته وارد لینک مربوطه شده و مشخصات خود درا جهت شرکت در کلاس های مجازی با دقت وارد نمایید.مسئولیت عدم تکمیل فرم و یا وارد کردن اطلاعات اشتباه به عهده ولی محترم و دانش آموز می باشد.

دهم فتوگرافیک پایه10طراحی و دوخت پایه 10 شبکه ونرم افزار پایه 10 حسابداری پایه 10 تولیدوتوسعه پایه 10 نگارگری
پایه11 فتوگرافیک پایه11 طراحی ودوخت پایه11 شبکه ونرم افزار پایه 11 حسابداری پایه 11 تولیدوتوسعه ----------
پایه12فتوگرافیک پایه12طراحی ودوخت پایه12شبکه ونرم افزار پایه12حسابداری پایه12تولیدوتوسعه پایه12نگارگری

 

;