برنامه امتحانات دی ماه هنرستان امین

با سلام 

لطفا جهت دریافت برنامه امتحانی براساس رشته و پایه برروی لینک های داده شده در جدول زیر کلیک نمایید:

دهم دوخت دهم فتوگرافیک دهم شبکه ونرم افزار دهم حسابداری دهم وب دهم نگارگری
یازدهم دوخت یازدهم فتوگرافیک یازدهم شبکه ونرم افزار یازدهم حسابداری یازدهم وب --------
دوازدهم دوخت دوازدهم فتوگرافیک دوازدهم شبکه ونرم افزار دوازدهم حسابداری دوازدهم وب دوازدهم نگارگری

توجه مهم :

1) ساعت شروع تمامی امتحانات 8 صبح می باشد.

2) بعد از هر امتحان و همچنین در روزهایی که امتحان برگزار نمی شود دانش آموزان جهت داشتن زمان کافی برای مطالعه تعطیل می باشند.

3) حضور دانش آموزان در مدرسه نیم ساعت قبل از شروع امتحان الزامی است.

4) غیبت در جلسه امتحان به منزله ثبت نمره صفر در درس مورد نظر می باشد.

5) استفاده از لباس فرم مدرسه در طول دوره امتحانات الزامی است.

6) همراه داشتن کتاب، جزوه و هرگونه وسایل غیرضروری به ویژه گوشی تلفن همراه و ساعت هوشمند تخلف محسوب می شود.

7) با دانش آموزانی که به هرروش در نظم برگزاری امتحانات اخلال ایجاد کنند، یا اقدام به تقلب نمایند، به عنوان دانش آموز متخلف برابر آیین نامه امتحانات    برخورد خواهد شد.

    

همه شما دانش آموزان عزیز را به خداوند بزرگ می سپارم.

مدیریت هنرستان امین

منیرسادات موسوی مجد

;