برگزاری انتخابات شهردار مدرسه

 انتخابات شهردار مدرسه، با حضور مدیریت محترم هنرستان سرکار خانم موسوی مجد، نمایندگانی از شهرداری منطقه5 و حضور پرشور دانش آموزان در روز چهارشنبه 1401/10/7 در سالن اجتماعات هنرستان امین برگزار شد.

;