اعزام کاروان راهیان نور هنرستان بزرگ امین

اعزام کاروان راهیان نور هنرستان بزرگ امین

کاروان راهیان نور هنرستان امین با سرپرستی سرکار خانم منیرسادات موسوی مجد،مدیریت هنرستان امین، روز شنبه 1401/11/8 عازم اردوی راهیان نور شدند.

ما راهیان نوریم                      آماده ی حضوریم
آئینه دار صبحیم                      نسل حماسه سازیم

ما پیرو حسینیم                       یادآور شهیدان
ما راهیان نوریم                      آینده ساز ایران

                                                    

                       

 

 

 

 

;