ایام فرخنده دهه فجر را به خانواده بزرگ هنرستان امین تبریک و تهنیت عرض می کنیم.

 

 ایام فرخنده دهه فجر را به خانواده بزرگ هنرستان امین تبریک و تهنیت عرض می کنیم.

;