قدردانی و اهدای هدیه به آقای احمدی به مناسبت تولد حضرت امیرالمومنین امام علی(ع) و بزرگداشت روز مرد

 به مناسبت تولد حضرت امیرالمومنین امام علی(ع) و بزرگداشت روز مرد، مدیریت هنرستان امین، سرکار خانم موسوی مجد، طی مراسمی از آقای احمدی تقدیر و تشکر به عمل آورده و هدایایی اهدا کردند. 

;