پخت آش دسته جمعی به مناسبت بزرگداشت دهه فجر

 

پخت آش دسته جمعی با همکاری اولیا دانش آموزان به مناسبت بزرگداشت دهه فجر 


 

;