نصب چرخ های خیاطی راسته دوز و سردوز در کارگاه های طراحی و دوخت

نصب چرخ های خیاطی راسته دوز و سردوز در کارگاه های طراحی و دوخت
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۳
هنرستان امین

;