مراسم درختکاری

🍃 مراسم درختکاری در هنرستان امین ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

امام صادق (ع) از پیامبر اکرم(ص)نقل فرموده اند :

هرکس درختی بکارد و یا اینکه زمین مرده ای را احیاء کند اجر او با خدا و رسولش است. (۱)

 

 

 

;