افتخارآفرینی هنرآموزان و هنرجویان هنرستان امین در جشنواره نوجوان سالم

✨کسب رتبه سوم در بخش مقالات توسط همکار عزیزمان سرکار خانم زهرا نجات ثابت
✨ کسب رتبه دوم در بخش ایده پردازی توسط همکار عزیزمان سرکار خانم زهره سعیدی
 ✨ کسب رتبه اول در بخش دانش آموزی در رشته نقاشی انفرادی توسط هنرجوی عزیزمان تانیا ربانی را به اولیای گرامی، دانش آموزان سخت کوش و اساتید دلسوز و خانواده بزرگ هنرستان امین تبریک عرض می کنیم. 🌈
با آرزوی موفقیت روزافزون 🌷

;