کسب رتبه دوم مسابقات منطقه ای "  نهج البلاغه"

⭐️💫⭐️💫⭐️💫⭐️💫⭐️

 هنرجوی پرتلاش هنرستان امین ، خانم "مهدیه پورصبایی"،  کسب رتبه دوم مسابقات منطقه ای "  نهج البلاغه"  را به شما تبریک عرض می کنیم . 
امیدواریم در تمام مراحل زندگی ،  پیروز و سربلند باشید🌸

⭐️💫⭐️💫⭐️💫⭐️💫⭐️

;