🔷ثبت نام متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره در آزمون های نهایی خرداد ماه ۱۴۰۳

#توجه#توجه

🔷ثبت نام متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره در آزمون های نهایی خرداد ماه ۱۴۰۳

🔸به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره در آزمون های نهایی خرداد ماه ۱۴۰۳ از یکم تا دهم اردیبهشت ماه با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir جهت ثبت نام  اقدام نمایند.

 

دریافت بخشنامه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره

;